Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 729 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жариялау күні: 13.05.2019 11:27:00

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 729 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 

 

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 62-бабына және «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің                      2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 729 бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:

«Техникалық және кәсіптік білім беру» деген 3-стратегиялық бағыттың «Саланы дамытудың басым бағыты» деген 3-бөлімінде «Жастардың кәсіби дамуын және ТжКБ қолжетімділігіне жағдай жасауын қамтамасыз ету» деген                1-басым бағыт мынадай мазмұндағы жиырма бірінші абзацпен толықтырылсын:

«2019-2021 жылдары елдің 180 колледжін қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықтау және таңдалған жабдықта жұмыс істеуге оқыту үшін шетелдік мамандарды тарту, оның ішінде «Жас маман» жобасы шеңберінде мәлімделген мамандық бойынша кадрларды оқыту бағдарламасын құруға жәрдемдесу арқылы жаңғыртуға бағытталған «Жас маман» жобасы шеңберінде жұмыс істеп тұрған колледждерді дамыту бойынша кешенді жұмыс жүзеге асырылатын болады».

«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және нысаналы индикаторлар» деген                   5-бөлімде «Орта білім беру және балалардың құқықтарын қорғау» деген                   2-стратегиялық бағыттың реттік нөмірі 12-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

«

12.

Оңалтуға және сауықтыруға жіберілген балалардың жалпы санына шаққандағы үлесі

Вице-министр (орта білім беру мәселелері не жетекші

лік ететін)

Әкімшілік есептілік деректері

%

-

-

-

-

0,8

0,7

0,7

      »;

«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және нысаналы индикаторлар» деген                   5-бөлімде «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім» деген
4-стратегиялық бағыттың реттік нөмірі 7-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

«

7.

Назарбаев Университетінің оқуын жалғастыратын, жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі

Вице-министр (жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мәселелеріне жетекшілік ететін)

Әкімшілік есептілік деректері

%

-

-

-

-

85

85

85

                                                                                                                           »;

«Ресурстар» деген 6-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«

Ресурстар

Өлшем бірлігі

2015 жыл

2016 жыл

Жоспарлы кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Қаржылық, барлығы

мың тг.

413 914 633

492 366 012

418 089 984

429 271 649

595 913 092

оның ішінде:

 

 

 

 

 

 

1.1-мақсат. Балаларды  ерте дамыту  және мектепке дайындау үшін сапалы мектепке дейінгі  тәрбие мен оқытуға тең қол жеткізуді қамтамасыз ету

098 «Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

83 165 493

100 045 176

325 261

3 405 089

3 965 815

221 «Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

195 320

194 271

194 271

328 551

379 341

1.1-мақсат бойынша жиыны

мың тг.

83 360 813

100 239 447

519 532

3 733 640

4 345 156

2.1-мақсат. Сапалы орта білімге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету. Бала өмірінің сапасын арттыру үшін құқықтық және әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз ету.

019 «Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

509 742

544 409

510 845

531 808

643 144

060 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ға нысаналы салым» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

18 528 877

17 920 819

21 303 962

20 203 526

21 630 823

099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

93 896 156

98 241 765

135 452 789

146 936 915

283 359 094

222 «Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

7 709 447

4 766 762

11 549 979

8 010 796

11 652 961

227 «Орта білім беруді жаңғырту» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

 

 

 

37 365

5 343  720

2.1-мақсат бойынша жиыны

мың тг.

121 640 043

121 682 514

169 016 600

175 720 410

322 629 742

3.1-мақсат. Еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрларды даярлауды қамтамасыз ету

203 «Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

10 261 511

19 095 569

5 337 716

2 897 784

12 579 761

223 «Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

43 559

235 546

945 445

207 000

250 787

3.1-мақсат бойынша жиыны

мың тг.

10 305 070

19 331 115

6 283 161

3 104 784

12 830 548

4.1-мақсат. Экономика салаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар бәсекеге қабілетті кадрлармен қамтамасыз ету

092 «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

22 911 569

60 217 884

53 847 807

 

 

36 273 480

 

11 010 411

204 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

130 052 909

149 403 583

146 465 593

166 259 459

201 164 162

224 «Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

832 587

1 306 434

491 172

229 441

231 744

4.1-мақсат бойынша жиыны

мың тг.

153 797 065

210 927 901

200 861 229

202 762 380

212 406 317

5.1-мақсат. Экономиканы әртараптандыруда және елді тұрақты дамытуда ғылымның үлесін арттыру

024 «Сейсмологиялық ақпарат мониторингі» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

418 887

418 887

418 266

400 147

402 429

130 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

4 896 667

4 953 445

4 993 563

6 295 675

4 628

177

217 «Ғылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

30 579 596

27 495 556

27 907 993

26 209 988

27 761 969

219 «Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

2 509 799

2 633 232

2 039 137

1 650 007

2 086

053

226 «Өнімді инновацияларды ынталандыру» бюджеттік бағдарламасы

мың тг.

 

 

 

2 685 923

1 713

801

5.1-мақсат бойынша жиыны

мың тг.

38 404 949

35 501 120

35 358 959

37 241 740

36 592 429

Стратегиялық жоспардың мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған қаржы ресурстары

001 «Білім беру және ғылым саласындағы

 

 

мың тг.

 

 

3 294 796

 

 

4 341 415

 

 

6 050 503

 

 

6 708 695

 

 

7 108

900

Адами

адам

501

501

501

501

501Бөлімге оралу

Сайт картасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 010000, Астана қаласы, Мәңгілік ел к-сі, 8.

Телефон: +7 (7172) 74-24-25 e-mail: press@edu.gov.kz