Department of education

Publication date: 29.08.2016

Heads of education department


Cities and regions

Full name

Contacts

1

Astana city

Zhangozin Anuar Kanatovich

8(717)2

55-68-51

2

Almaty city

Shimasheva Rakhat Seidakhmetovna

8(727) 2

71-65-09

3

Almaty region

Zhunisov Dauren Kabdoldauly

8(728)2

32-96-91

4

Akmola region

Zhunusov Talgat Turlibekovich

8(716)2

90-31-01

5

Аtyrau region

Sailauova Nursaule Sailauovna

8(712)2

35-49-65

6

Aktobe region

Urazbaeva Lyiazzat Amanzholovna

8(713)2

54-16-67

7

East Kazakhstan region

Abzhaparov Nurgeldi Alkhanovich

8(723)2

70-23-57

8

Zhambul region

Turmahanbetova Rakhia Seitbekovna

8(726)2

43-88-05

9

West Kazakhstan region

Interim

Gumarova Zaure Bazargalievna

8(711)2

26-04-68

10

Karagandy region

Interim

Adikenova Bahtigul Naukanbaevna

8(721)2

41-13-19

11

Kostanai region

Daumova Batima Beksultanovna

8(714)2

57-53-10

12

Kyzylorda region

Sailybaev Bakhytzhan Abdikalikovich

8(724)2

60-54-55

13

Mangystau region

Tastemirova Zeinep Zhumagalievna

8(729)2

43-74-18

14

Pavlodar region

Interim

Karambaev Zhomart Petrovich

8(718)2

32-09-65

15

North Kazakhstan region

Karimova Gulmira Raimbekovna

8(715)2

46-32-88

16

South Kazakhstan region

Sagindikov Isatai Omirzakuly

8(725)2

24-75-36Site map

Ministry of Education and Science Republic of Kazakhstan 010000, Nur-Sultan, Mangylyk EL street, 8.

Phone number: +7 (7172) 74-24-11